Darovitost i kreativnost

Zbog širine ljudskog djelovanje te kreativnog unaprjeđenja istog, teško je dati jedinstvenu definiciju kreativnosti. Iako može biti onoliko uskih definicija kreativnosti koliko i ljudi koji razmišljaju o kreativnosti, većina istraživača bi se složila da je kreativnost proces nečeg što je istovremeno i originalno i vrijedno.

Neki istraživači kreativnosti naglašavaju brojnost ideja, odnosno divergentnu produkciju raznolikog asortimana prikladnih reakcija. Prema tome, kreativnost je jednaka sposobnosti da se proizvede više. Na primjer Paul Torrance je ustvrdio da kreativni pojedinci imaju visoke rezultate na testu kreativnosti koji mjere raznolikost, brojnost i prikladnost odgovora na brojna pitanja – kao npr. kako ve možete koristiti spajalicu. Torrenceov test također procjenjuje i kreativne slikovne odgovore. Procjena uratka na Toranceovom testu naročito uzima u obzir koliko je u dovršavanju crteža pojedinac upotrijebio neobičnih ili bogato razrađenih ideja.

Na drugu stranu neki istraživači su opisali kreativni proces kao proces kognitivne obrade podataka. Finke opisuje dvije vrste kreativnog mišljenja: (1) kod konvergentnog uvida pojedinac konvergira na ujedinjujuću strukturu ili obrazac raspršenog asortimana podataka. a (2) kod divergentnog uvida pojedinac divergira od određenog oblika ili strukture da bi istražio njihove moguće uporabe.

Posljednja skupina istraživača su se od kognitivnog modela kreativnosti okrenuli prema ličnosti kao uzroku kreativnog ponašanja. Neka istraživanja govore u prilog takvom pogledu. Dakle, osobe koje na skali otvorenosti pri petofaktorskom modelu ličnosti pokazuju veće rezultate i na testovima kreativnosti postižu značajno veće rezultate.
Možemo zaključiti da je kreativnost sve navedeno te ju je zbog širine ljudskog djelovanja teško definirati, izmjeriti, a samim time i prilagoditi okolinu kako bi pozitivno utjecala na razvoj iste.

Info! Foto galerija za ovaj sadržaj nije pridodjeljena! .
Info! Video za ovaj sadržaj nije pridodjeljena! .