Gospodarski partneri

# Naziv Mjesto i adresa Telefon Email
1 BIOTECH - Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Slavonski Brod, Ivana Cankara 76 +385 35 416 218 info@biotech.hr
2 InfoLink d.o.o. Slavonski Brod, Trg Žrtava rata 3 035 443-390 -
3 Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, Ul. Andrije Štampara 42 035 201 201 opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr