Općenito o darovitosti

Daroviti učenici
Mnogobrojne su osobine koje čine darovitost kod učenika, no ono što po čemu se ističu što zadatke obavljaju brže, uspješnije i drugačije od vršnjaka.
Brojni pokušaji definiranja darovitosti imali su cilj obuhvatiti raznovrsne karakteristike darovitosti.

Kod nas je najprihvaćenija Korenova definicija koja glasi: Darovitost je svojevrstan sklop osobina na osnovi kojih je pojedinac u jednome ili više područja ljudske aktivnosti sposoban trajno postizati izrazito visok natprosječni uradak.

Osobitosti darovitih učenika
Klasične teorije darovitosti stavljaju naglasak na opće intelektualne sposobnosti kao na preduvjet darovitosti. Suvremena psihologija, uz opće intelektualne sposobnosti, razmatra i brojne druge osobitosti učenika kao preduvjet darovitosti. Učenik može postići iznadprosječan uspjeh u nekom specifičnom području kao što su sport, glazba i dr.

Darovite učenike karakterizira veća razina znanja koju su sposobni koristiti na nov način i primijeniti ih za rješavanje različitih problema. Imaju razvijenije metakognitivne sposobnosti, dakle oni kvalitetnije upravljaju misaonim procesima kao što su planiranje, odlučivanje i kontroliranje.

Kognitivne sposobnosti nisu jedini preduvjet darovitosti. Daroviti učenici imaju veliku intrinzičnu motivaciju za rad, motivirani su procesom ovladavanja znanjem, ali i ishodima učenja. Uporni su u postizanju rezultata te imaju veliku radnu energiju. Nerijetko su i vrlo autonomni, inicijativni i samopouzdani. Među vršnjacima se daroviti učenici ističu i po originalnosti, kreativnosti, stvaranju novih ideja i otvorenosti za nova iskustva.

Sve prethodno nabrojane karakteristike darovitih učenika mogli bismo svrstati u tri skupine koje uvjetuju darovitost sukladno Renzulliju i njegovoj troprstenastoj koncepciji darovitosti, a to su iznadprosječne sposobnosti, osobine ličnosti i kreativnost. Sva tri faktora jednako su bitna kod određivanja darovitosti, no njihov intenzitet i razvoj nije jednak jer na njih utječu brojne karakteristike pojedinca i njegova okolina. Sposobnosti su najmanje podložne promjeni, ali kreativnost i motivacija mijenjaju se tijekom vremena pod utjecajem okoline.

Info! Foto galerija za ovaj sadržaj nije pridodjeljena! .
Info! Video za ovaj sadržaj nije pridodjeljena! .