Provedbe testiranja

 Nakon što je završen proces nominacije potencijalno darovitih učenika, učenici pristupaju procjeni sposobnosti, osobina ličnosti te kreativnosti.

Testiranje sposobnosti
Zbog velikog broja djece koja su trebala pristupiti testiranju, odlučeno je da će rezultat na testu sposobnosti biti eliminacijski kriterij. Za procjenu sposobnosti korištena su dva testa. Naglierijev test neverbalnih sposobnosti te WISC-IV-Hr. Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora. Kod učenika s određenim teškoćama (ADHD, Autizam...) korišten je WISC-IV-hr. WISC-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih testova inteligencije za djecu koji pruža informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta, te o nizu njegovih specifičnih kognitivnih sposobnosti.

Procjena osobina ličnosti
Za procjenu osobina ličnosti učenika osnovne škole korišten je Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior). EPQ junior namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti: Introverzija-ekstraverzija, Neuroticizam-emocionalna stabilnost, Psihoticizam, Skala laži. Upitnik je prigodan za primjenu nad učenicima urasta od 7 do 15 godina.
Fraiburški inventar ličnosti (FPI-R) korišten je za procjenu osobina ličnosti učenika srednjih škola. FPI-R mjeri konstrukte kao što su „ambicijoznost“ i „otvorenost“. Navedeni konstrukti u literaturi s mogu naći kao obilježja darovitih učenika.

Testiranje kreativnosti
Darovitost i kreativnost

Neki istraživači kreativnosti naglašavaju brojnost ideja, odnosno divergentnu produkciju raznolikog asortimana prikladnih reakcija. Prema tome, kreativnost je jednaka sposobnosti da se proizvede više. Na primjer Paul Torrance je ustvrdio da kreativni pojedinci imaju visoke rezultate na testu kreativnosti koji mjere raznolikost, brojnost i prikladnost odgovora na brojna pitanja – kao npr. kako ve možete koristiti spajalicu. Torrenceov test također procjenjuje i kreativne slikovne odgovore. Procjena uratka na Toranceovom testu naročito uzima u obzir koliko je u dovršavanju crteža pojedinac upotrijebio neobičnih ili bogato razrađenih ideja.

Info! Foto galerija za ovaj sadržaj nije pridodjeljena! .
Info! Video za ovaj sadržaj nije pridodjeljena! .